Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας Cytesee, συνεπάγεται συμφωνία με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας (“Πολιτική”), όπως περιγράφονται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής, παρακαλούμε μην εισέρχεστε ή χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Όταν συμμετέχετε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες σε αυτή την ιστοσελίδα (website), μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε κάποιες πληροφορίες για εσάς, με τη συμπλήρωση και την υποβολή κάποιας online φόρμας. Η συμμετοχή σας σε αυτές τις δραστηριότητες είναι εντελώς προαιρετική. Ωστόσο, αν επιλέξετε να συμμετέχετε σε αυτές τις δραστηριότητες, μπορεί να χρειαστεί από εσάς να δώσετε προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη e-mail διεύθυνσή σας, και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.

Όταν υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα, κατανοείτε και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στη μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από τη Cytesee, σε οποιαδήποτε από τις χώρες στις οποίες η Cytesee διατηρεί γραφεία.

Η Cytesee συλλέγει τα δεδομένα αυτά με σκοπό να καταγράψει και να στηρίξει τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες που έχετε επιλέξει. Η Cytesee επίσης χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που δίνετε, στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας κρατάμε ενήμερους για αναβαθμίσεις προϊόντων, ειδικές προσφορές και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Cytesee. Η Cytesee δεν θα πουλήσει ποτέ, ούτε θα μοιραστεί τα δεδομένα σας με άλλες εταιρείες.
Επιστροφή

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Ιστοσελίδα 195 Ιστοσελίδα Portfolio Ιστοσελίδα Pro Branding Web Hosting
Copyright © Cytesee.com 2017. All right reserved.
Copyright © Cytesee.com 2017. All right reserved.
|Privacy Policy|Login